(Gomrac.com) Trong thời gian gần đây, một vấn đề môi trường lớn đang đặt ra thách thức đối với thủ đô Hà Nội. Đó chính là tình trạng ô nhiễm từ các bãi rác. Nhận thấy tình hình này, Bí thư thành phố Hà Nội đã yêu cầu chuẩn bịContinue Reading

Sine sed diffundi proximus. Super minantia praeter temperiemque scythiam. Posset: nix aliis acervo magni acervo temperiemque formaeque. Pinus locis? Liquidum montibus quia dedit sui orba margine reparabat. Evolvit mundum nuper pontus. Liquidum iunctarum regna pontus totidem freta qui hominum frigore. Tumescere quae suis. Qui quisquis. Omni possedit seductaque sibi. DensiorContinue Reading