(Gomrac.com) Trong thời gian gần đây, một vấn đề môi trường lớn đang đặt ra thách thức đối với thủ đô Hà Nội. Đó chính là tình trạng ô nhiễm từ các bãi rác. Nhận thấy tình hình này, Bí thư thành phố Hà Nội đã yêu cầu chuẩn bịContinue Reading